vrijdag 25 augustus 2017

CODA Museum 'Expedition Nature'

Momenteel werkt Karin Bos aan een overzichtstentoonstelling die van 5 november 2017 tot 4 maart 2018 in het CODA Museum in Apeldoorn te zien zal zijn. 
Deze solotentoonstelling zal werk van de afgelopen 10 jaar bevatten waarbij de nadruk ligt op het landschappelijke, de mens in relatie tot de natuur.
Het CODA Museum heeft de primeur haar meest recente series 'Fuente' en 'Back to Basecamp' te tonen, die het resultaat zijn van reizen naar Spanje en IJsland.
Het Mondriaan Fonds heeft Karin Bos een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend om dit nieuwe werk te realiseren.
Daarnaast heeft het CODA Museum Karin Bos uitgenodigd om als gastcurator een begeleidende groepstentoonstelling samen te stellen. Onder de noemer 'Expedition Nature' those who wander are not lost zal er tevens werk van zo'n 20 kunstenaars in het museum te zien zijn.

CODA Museum

Vosselmanstraat 299
Apeldoorn
http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/

http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/verwacht/expedition-nature/
opening zondag 19 november om 14.30 uur.

deelnemende kunstenaars: Karin Bos, Bas Jan Ader, Jasper de Beijer, Patrick Bergsma, DAT: (Tammo Schuringa, Claudie de Cleen, Corinne Bonsma), Elspeth Diederix, Simon Faithfull, Florian Göttke, Scarlett Hooft Graafland, Jean Bernard Koeman, Jeroen Kooijmans, Lynne Leegte, Paul Nassenstein, Jochem op ten Noort, Michael Raedecker, Guido van der Werve, Henk Wildschut, Marjolijn de Wit, Erik Wuthrich 
 


Currently Karin Bos works towards a retrospective which will be on view at the Contemporary Art Museum CODA in Apeldoorn, the Netherlands, from November 5 2017 until March 4 2018. This solo exhibition will contain work of the past 10 years with an emphasis on the landscape, and man in relationship to nature.
The CODA Museum has the scoop to present her most recent series 'Fuente' and 'Back to Basecamp', which are the result of her travels to Spain and Iceland.
The Mondriaan Fund has awarded Karin Bos a 'Work Contribution Proven Talent' to develop this new work.
In addition, CODA Museum appointed Karin Bos as guest curator, and asked her to compose an accompanying group show. This exhibition titled 'Expedition Nature' those who wander are not lost will show works of approximately 20 artists at the museum.


http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/verwacht/expedition-nature/

participating artists: Karin Bos, Bas Jan Ader, Jasper de Beijer, Patrick Bergsma, DAT: (Tammo Schuringa, Claudie de Cleen, Corinne Bonsma), Elspeth Diederix, Simon Faithfull, Florian Göttke, Scarlett Hooft Graafland, Jean Bernard Koeman, Jeroen Kooijmans, Lynne Leegte, Paul Nassenstein, Jochem op ten Noort, Michael Raedecker, Guido van der Werve, Henk Wildschut, Marjolijn de Wit, Erik Wuthrich